Medlemsbladet     Redaktör: Frank Svensson
Medlemsbladet i pappersformat utkommer 4 gånger per år och skickas då ut till medlemmarna.
Numera finns hela Medlemsbladet även i en Internetupplaga.

Medlemsblad 1 2013
Medlemsblad 4 2012
Medlemsblad 3 2012
Medlemsblad 2 2012
Medlemsblad 1 2012
Medlemsblad 4 2011
Medlemsblad 3 2011
Medlemsblad 2 2011
Medlemsblad 1 2011
Medlemsblad 4 2010
Medlemsblad 3 2010
Medlemsblad 2 2010
Medlemsblad 1 2010
Medlemsblad 4 2009
Medlemsblad 3 2009
Medlemsblad 2 2009
Medlemsblad 1 2009
Medlemsblad 4 2008
Medlemsblad 3 2008
Medlemsblad 2 2008
Medlemsblad 1 2008
Medlemsblad 4 2007
Medlemsblad 3 2007

Här nedan finns vissa artiklar ur bladet, från tiden när Maj-Britt Andersson var redaktör.

GIF-bild: eyes.gif

  GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 2 2007

Ordföranden   HAR ORDET

Efter årsmötet åkte jag på en sedan länge bokad resa till Teneriffa. Ett resmål som är mycket handikappvänligt.
Jag bodde c: a l km från Vintersol, men tillbringade många timmar dagligen på stranden nedanför Vintersol, där man med hjälp av Röda Korsets personal kan bada i havet. Jag hade hyrt en bil med vilken vi gjorde utflykter bl. a till Teide och Puerto de la Cruz.
Väl hemkommen efter två veckors sommar trodde jag att våren kommit till Sverige, men ännu i skrivande stund är den inte riktigt här. Det blommar och grönskar för fullt, men det är ingen vårvärme.
Efter ett styrelsemöte, en trevlig vårfest på Riks City och en lika fm Valborg på Sommarhemmet, så känns det skönt att få sätta i gång med styrelsearbetet innan sommaren.
I kväll ( den 7 maj ) har NHIF den första av många måndagsträffar på Sommarhemmet. Träffarna brukar besökas av 20-25 glada NHIF:are, men alla andra är också välkomna.
Slutligen önskar jag alla DHR:are en riktigt skön vår och en lika fin sommar!

Krister
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 1 2007

Ordföranden   HAR ORDET

När jag fick förfrågan om jag kunde tänka mig att bli ordförande i DHR Norrköpingsavdelningen måste jag be om litet betänketid. Dels för att efterträda Monica som jag vet har gjort ett jättejobb för föreningen och dels för att jag avsagt mig flera styrelseuppdrag under 2006.
DHR har varit "min" förening sedan jag var liten grabb, med undantag för några års "time-out", och det var nog orsaken till att jag bestämde mig för att anta utmaningen.
Nu hoppas jag att ni alla DHR:are hjälper oss att fortsätta det arbete som Monica och övriga i styrelsen påbörjat och att vi kan säkra framtiden för vår förening.
Glad påsk och skön vår!

Krister Billkvist
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 4 2006

Ordföranden   HAR ORDET

DHR har varit verksam i Norrköping under 65 år. Som samrådspartner och pådrivare i olika frågor har vi under åren arbetat för att förbättra levnads villkoren för personer med rörelsehinder. Jag vet att DHR har stor del i de förändringar som kommit till stånd genom åren.

Tillgänglighet i den fysiska miljön är avgörande för om vi med rörelsehinder kan delta i samhällets olika verksamheter eller om vi utestängs. Möte efter möte handlar om den fysiska miljön och om vilka förändringar som behöver göras. Men det är segt. Det har blivit många och omfattande inventeringar de senaste åren - sedan händer inte så mycket. Tiden går och risken är att inventeringarna får göras om då man väl kommer till skott eftersom förutsättningarna har ändrats.

Jag deltog för några år sedan i den arbetsgrupp som inventerade handikapp parkeringsplatsema i centrala Norrköping. Arbetsgruppen med representanter från tekniska nämnden och handikapporganisationerna var klar med genom gången i maj år 2001. Sedan hände ingenting trots påstötningar i olika samman hang. Inte förrän nu fem och ett halvt år senare. I november blev vi kallade till ett samrådsmöte vid tekniska kontoret med syfte att enas om rätt placeringar av handikapplatser på kommunal mark. Förändringar diskuterades och under 2007 ska platserna ses över och åtgärdas med målning av symbol och yta samt höga kantstenar justeras. Ett antal nya platser kommer att skapas och några platser flyttas till ett bättre läge. DHR har i många år påtalat behovet av en handikapplats i anslutning till Norrköpings konstmuseum. Vi har inte fått gehör för det tidigare, men nu äntligen. Däremot utreds vidare den borttagna platsen utanför jourapoteket Hjorten. Vi har tillskrivit tekniska nämnden med krav om att återupprätta parkeringsplatsen för rörelsehindrade bilister och fått stöd av kommunala handikapprådet som ställt sig bakom vår skrivelse.
Det är positivt att något händer, men det tog alldeles för lång tid innan inven teringen av parkeringsplatserna togs tillvara. Jag upplever att vi bollats hit och dit då frågan kommit upp under åren. Nu kom allt på en gång den så kallade ketchupeffekten - först kommer inget... sedan inget... därefter allt!
Det är anmärkningsvärt att vi är beroende av att träffa rätt personer - politiker och tjänstemän - för att få förändringar till stånd. Det ska inte vara så, men tyvärr verkar det vara det.

DHR fyller 65 år men det innebär inte att vi kan pensionera oss. Mycket arbete återstår. Nu vill jag önska alla GOD JUL och GOTT NYTT ÄR!

Monica Svensson
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 3 2006

Ordföranden   HAR ORDET

Sommaren 2006 blev varm, torr och blöt! Fastän dagarna har blivit kortare, kan vi så här i början av september ännu njuta av soliga och varma sensommardagar.

I slutet av maj deltog jag vid en träff i Marmorbruket öster om Krokek.
Det var Tekniska kontoret samt Kultur- och fritidskontoret som tillsammans med handikapporganisationernas representanter inspekterade området med syfte att öka tillgängligheten.
Med min trehjuliga el-moppe forcerade jag trädrötter och stenar på den så kallade marmorstigen längs med Bråviken, ibland med stöttning för att inte hela ekipaget skulle stjälpa ner i vattnet. Här ska marken jämnas ut och grusas för att man lättare ska komma fram med rullstol. Man planerar att anlägga en brygga för att underlätta fiske i området. Uppfarten till utsiktsberget Tittut har en lutning som är så pass hög att vilplan krävs om man använder manuell rullstol. Vi framförde önskemål om att sittplatser iordningställs vid utsiktsplatsen samt bör ett räcke sättas upp för att påvisa branta klippor. Ett torrdass som är tillgängligt för alla bör också finnas. I anslutning till parkeringen kommer en informationsskylt och översiktskarta att placeras. Nedanför utsiktsberget Tittut håller man på att renovera en byggnad för ett marmormuseum.
I Norrköping är endast de tre naturreservaten vid Djurön, Vrinneviskogen och Svensksundsviken tillgängliga för människor med rörelsehinder.
Då omgivningarna vid Marmorbruket blir tillgängliga får vi möjlighet till ökat nyttjande av naturen. Vårt behov av rekreation och avkoppling är lika stort som hos alla andra.

För den som är intresserad av att läsa om Marmorbruket och dess långa historia finns mycket läsvärt under www. gruvstugan.com
Det är avdelningens kassör Frank Svensson som på sin hemsida bland annat skriver om den vackra gröna Kolmårdsmarmom.

I oktober blir det lite extra festligheter i föreningen. Jag hälsar alla medlemmar
  Hjärtligt välkomna till
            DHR Norrköpingsavdelningens 65-årsjubiléum                     den 14 oktober i Grand Hotel

Monica Svensson
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 2 2006

Ordföranden   HAR ORDET

Våren har gjort stora framsteg. Vem kunde tro det efter vinterns ovanligt tjocka snötäcke. Efter några sommarlika dagar i början av maj har fortsättningen varit lite svalare - mer vårlik. Värmen, och senare en och annan regnskur, har drivit på allt som växer och spirar. Från mitt fönster ser jag skyar av vita blommor på spireabuskama och löjtnantshj ärtan som står i full blom. Det verkar som om blomningen blir ymnigare efter en kall och snörik vinter.

KUR, kommunala handikapprådet har i mars-april arrangerat två seminarier om tillgänglighet ur olika perspektiv. För oss med rörelsehinder handlar det i första hand om tillgänglighet i den fysiska miljön och då många gånger om enkelt åtgärdade hinder. Mer om seminarierna på annan plats i "bladet".

Den information och diskussion som de närvarande deltog i vid seminarierna och den mediala uppmärksamheten, hoppas vi ska ge ringar på vattnet. I alla fall har en hotellägare kontaktat oss. Han vill göra hotellet tillgängligt fö alla och är medveten om att han därmed öppnar upp för fler kunder. Även valuta- och bankbutiken Forex har hört av sig. DHR medverkade för två år sedan i Norrköpings Tidningars reportageserie "En stad för alla?". Reportaget handlade om bristerna i den fysiska tillgängligheten, bland annat till Forex-butiken. Den gången hänvisade Forex till K-märkningen (kulturminnes- märkningen) av huset. De menade att de inte får göra förändringar, som att bredda dörren och fasa av nivåskillnaden. Men det är inte så. Det som ofta kallas för K-märkning finns inte som begrepp i lagstiftningen och det är byggnads- nämnden som är beslutande instans.
Nu, då Forex hörde av sig, meddelade de att de inte vill synas i pressen på ett negativt sätt mer. Vi ser fram mot att komma in i butiken och därmed använda deras tjänster som andra kunder.

Tidigare i år har vi träffat styrelsen för Svensk Handel i Norrköping. Vi har även deltagit vid ett möte med styrelsen för Bråvikens Hotel och Restaurang, där ett 30-tal hotell och restauranger är anslutna. Vid båda träffarna har vi informerat och diskuterat om tillgänglighet och framkomlighet.

Nu hoppas jag värmen återvänder, då ska kaffekorgen packas och kosan ställas till Sjöstugan, för några sköna, lata dagar.

Jag vill önska alla en riktigt skön sommar!


Monica Svensson
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 1 2006

Ordföranden   HAR ORDET

I år är det 65 år sedan Norrköpingsavdelningen bildades. Visst har det hänt en hel del sedan 1941. Många medlemmar har utfört ett idogt arbete genom åren. Men förvånansvärt mycket återstår, innan människor med rörelsehinder kan räkna sig som fullvärdiga samhällsmedborgare.

Grundläggande och många gånger avgörande för förändringar i samhället är hur vi blir bemötta.
Nyligen följde jag med en anhörig som behövde uppsöka akutsjukvården. Efter läkarundersökning skulle hon vidare till röntgenavdelningen. Sköterskan som kom in, tittade på mig och meddelade att jag skulle följa med. Då jag omtalade att det inte var jag som var sjuk, sa hon att "de sa att det var någon i rullstol som kommit in ....". Jag blev inte sedd, man såg bara rullstolen och en person som använder rullstol för att ta sig fram, kunde tydligen inte fungera som stöd och hjälp till en som inte använder rullstol.
En annan gång var jag kallad till en mammografi undersökning. Efter under- sökningen viskade sköterskan bakom min rygg till min personliga assistent, "vad har hon för sjukdom"? Assistenten svarade att den frågan fick hon ställa till mig. Sköterskan menade att om bilderna från undersökningen blev otydliga, skulle hon som skäl ange min neurologiska sjukdom.

Det är vardagssituationer där jag upplevt ett kränkande bemötande. Det syns som det är långt kvar - " Från patient till medborgare".

För ett antal år sedan var vi några från DHR, på den allmänna frågestunden inför ett möte i kommunfullmäktige. Man uppmärksammade vårt besök genom att ropa ut, "det har kommit några rullstolar ..."!!
Nyligen diskuterades handikapparkeringsplatsen i anslutning till stadsbiblioteket vid Södra Promenaden. En tjänsteman uttryckte sig så här, "det är inte lätt att vända sitt fordon bland cyklister och gående i promenaden och allra helst inte för den som är handikappad". Det påminner mig om det utkast till policy dokument för handikapparkeringsplatser som kommunens trafiksäkerhetsutskott skickade till oss för några år sedan. Bland annat kunde man läsa: "Det förutsätts vid alla tillfallen att fordonsföraren kan manövrera sitt fordon på ett trafiksäkert sätt". Vi påtalade det kränkande i uttalandet och det togs sedan bort. Tror man att vi fått våra körkort i julklapp, eller ... ? Man kan undra.

Inlevelse och respekt är av stor betydelse i all samhällsplanering. Där har vi säkert en stor uppgift som kunskapsförmedlare, för att få till stånd bra möten. Att förändra synsätt och fördomar, innebär för mig att vara tydlig och våga ifrågasätta och kräva min rätt till full delaktighet och jämlikhet. Vi ska inte tvingas förlita oss på turen att möta "rätt" personer för att få förändringar till stånd i samhället i stort.


Monica Svensson

GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 4 2005

Ordföranden   HAR ORDET

För min del blev det under hösten både Sommarsol och Vintersol.

Årets Förbundsmöte genomfördes på Sommarsol i Vejbystrand i början av oktober. Avdelningarna i vårt distrikt avvisade de förslag på förändringar av medlemsavgiften som föreslagits och skickade med oss ombud uppgiften att argumentera för så låg höjning som möjligt. Flera andra distrikt var också emot höjda avgifter, med farhågor om sjunkande medlemstal. Det kompromissförslag som förbundsmötet enades om, blev en halvering av det föreslagna, samtidigt försvinner den rabatterade inträdesavgiften. Det blir inget "prova-på-år" med lägre avgift längre, utan full avgift från första året. Jag tror att det kan bli svårare att värva nya medlemmar med den eftergiften. För oss som vet betydelsen av att vara med i DHR och som ser det som en fackförening för människor med rörelsehinder, är avgiften inte avgörande.

Av våra tre motioner bifölls en, den om bensinrabatter som en medlemsförmån. Nu beslutades enligt motionen att förhandlingar ska göras med Statoil om likvärdiga rabatter som de vi har idag. Motionen att återinföra två ansöknings-tillfällen per år hos DHR:s Bidragsstiftelse, hänsköts till stiftelsen att fatta beslut om. Den tredje motionen handlade om borttagande av dagersättningar vid förbunds- och representantskapsmöten. För mig är det inte lika självklart, som för de två mötesombud som plädera för att man gör ett bättre arbete om man har betalt. Men ombuden tyckte så och förbundsmötet gick på den linjen och avslog motionen.

Förbundsstyrelsen hade lämnat förslag att minska antalet ledamöter från elva till nio av ekonomiska skäl. Förslaget avslogs efter röstning, där 33 ombud röstade för förslaget och 38 emot. Vi från Östergötland röstade enligt förslaget. Att minska antalet ledamöter i förbundsstyrelsen och ta bort dagersättningar enligt vår motion, såg vi som ett sätt att bidra till förbundets ekonomiska situation då vi inte till fullo stödde höjningen av medlemsavgiften. Tre motioner om DHR:s resetjänst behandlades också. Vi var med och stödde förslaget i motionerna att lägga ner resetjänsten. Istället ska vi vara pådrivande och bearbeta researrangörerna för att vi ska kunna delta vid deras och andra resor. Även här blev det efter votering rösträkning och 34 ombud röstade för att lägga ner resetjänsten, medan 36 ombud avslog yrkandet.

Mycket mer finns att återrapportera från förbundsmötet, en del finns att läsa i senaste numret av SHT. Nu kommer en utredning att göras om DHR:s framtida organisation. Vad utredningen kommer fram till ska behandlas på ett extra förbundsmöte 2007.

En vecka efter Sommarsol, reste jag till Vintersol på Teneriffa.

Jag nappade på ett erbjudande, med anledning av att Vintersol fyller 40 år i år. Första gången jag var på rehabilitering där var 1967. Inom själva anläggningen har inte mycket förändrats genom åren, skillnaden är vad turismen fört med sig.

Vintersol ligger mellan Los Cristianos och Playa de las Americas på södra Teneriffa. 1967 fanns nästan ingen bebyggelse där förutom den svenska rehabiliteringsanläggningen som byggdes vid atlantkusten ett stycke från den lilla fiskebyn Los Cristianos. Playa de las Americas var knappt påbörjat då och åt det hållet gränsade bara en sandstepp mot Vintersol.

Teneriffa är en vulkanö och jag minns hur man från Vintersol såg människor breda ut sin tvätt på tork i solen på den svarta lavabergs-sluttningen. Då bodde man i berget! Nu är där och hela omgivningarna bebyggda med bostäder och hotell, det ena hotellet lyxigare än det andra. Från Los Cristianos hamn går fortfarande en och annan fiskebåt ut, men nu är många båtar till för turister som vill ut på olika äventyr. Snabbgående färjor till grannön Gomera avgår också med flera turer per dag. I byn finns fortfarande någon restaurang kvar från den första gången jag var där, men nu är den mycket större genom att den också flyttat ut längs gatan. Till skillnad från då är gator och öppna platser stenbelagda och uteserveringar breder ut sig överallt. Men där förekommer inga uppbyggda serveringar som diskriminerar någon, tillgängligheten är bra, åtminstone i utemiljön. Men visst finns här butiker med nivåskillnad vid entrén, som borde kunna åtgärdas enkelt.

Mellan Los Cristianos och Playa de las Americas går en 8 kilometer lång strand-promenad. Där är ljuvligt att åka moppe och se alla akrobatiska surfare behärska sina brädor på vågkammarna eller också kan man njuta av solnedgången. På stränderna har den svarta lavasanden ersatts med gul finkorning sand som "pråmats" över Atlanten från Sahara. På många stränder har man byggt ramper som gör det möjligt för personer i rullstol att ta sig nästan ända ner till vattnet och vid playan intill Vintersol finns också en större yta belagd med trätrall. Där ger Röda Korset assistans för den som önskar få hjälp i vattnet. Tillgång till s k "månbilar" finns, de är utrustade med tjocka plasthjul som inte gräver ner sig i sanden.

Den rehabilitering som ges på Vintersol sker i samråd med sjukgymnast och arbetsterapeut när man kommer dit. Man träffas och talar om sin målsättning med rehabiliteringen och får ett eget träningsprogram. Styrka, rörlighet, och uthållighetstester görs när man kommer dit och innan man åker hem. Här är de flesta med i den första sittgruppen klockan nio på morgonen. Många bra rörelser för hela kroppen där var och en arbetar efter sin förmåga.

Sedan följer olika träningspass allt efter var och ens upplägg. Det finns ledare för olika grupper och tillgång till två bassänger med saltvatten, där den ena håller en högre temperatur. Individuell sjukgymnastik ges av sjukgymnast och en "ståfälla" finns för oss som orkar stå. Det känns bra att få möjlighet att belasta benen och sträcka och töja på korta muskler och senor och nästan all träning sker utomhus, det är bara vädret som kan sätta stopp för det. Jag var där i tre veckor och de flesta dagar var det strålande sol och i stort sett 25 grader och mer varje dag.

Nu gäller det att försöka bibehålla det positiva resultatet - för visst gör klimatet, träningen och den goda maten susen både för kropp och själ.

Men nu tänder vi ljus och lyser upp tillvaron med och ägnar oss åt andra trevligheter inom och utanför föreningen. Jag vill tillönska alla ett gott slut på året och ett
              GOTT NYTT ÅR!

Monica Svensson
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 3 2005

Ordföranden   HAR ORDET

Hoppas alla har njutit av den svenska sommaren. Väderombytet den här sommaren har i alla fall bidragit till att vi inte haft brist på samtalsämnen.
Några riktigt heta dagar har följts av kyligare med regn i rikliga mängder. Många säger att sommaren regnade bort, men så tog den sig och nu i slutet av augusti är det härligt sommarväder med sol och värme. Det är de sköna dagarna vi får ta med oss och i minnet återvända till när det framöver blir bistrare tider.

Uteserveringarna har poppat upp under hela sommaren. En del breder ut sig på hela trottoaren och andra även i körbanan vilket utsätter oss för risker då vi tvingas ut bland cyklister och motorfordon. Ett flertal av serveringsägarna följer inte föreskrifterna i sina tillstånd som villkorar, "att uteserveringen skall vara tillgänglig och anpassad för handikappade (rullstolsburna och synskadade) i enlighet med lagparagrafen i Plan och Bygglagen där det bl. a. står att, enkelt åtgärdade hinder ska undanröjas för tillträde till allmänna platser".
Trots att vi år efter år påtalat bristerna för tillståndsgivarna på tekniska kontoret och hos polisen har förutsättningen för markupplåtelse inte begränsats.
Radio Östergötland uppmärksammade problemen i sina sändningar i början av augusti. DHR, SRF, chefen för tekniska kontoret och polisen uttalade sig. Polisen utlovade såväl i radion som vid telefonsamtal efteråt, ökad kontroll av att serveringsägare följer föreskrifterna och handikapporganisationerna i hela Östergötland ska få ökat inflytande när det gäller tillstånd för servering.

Om ett år är det dags för allmänna val igen. I enlighet med de förslag som finns till en ny vallag får kommunerna det samlade lokala ansvaret för val. De innebär att de får ansvar för röstning i vallokal, förtidsröstning och institutionsröstning. Kommunerna väljer i fortsättningen samtliga röstningslokaler. Kraven på att alla lokaler ska vara tillgängliga för funktionshindrade har skärpts. I mitten av augusti deltog jag vid ett presidiemöte med valnämnden i rådhuset där detta redovisades och där tillgängliga vallokaler diskuterades. Vid förtids-röstning kommer inte längre Kassaservice kontor att användas. Jag hänvisade till den pågående inventering av fastigheter som lokalförsörjningsenheten (LFE) genomför och förslog att valnämnden samråder med dem i första hand.

I dagens tidning läser jag att kyrkovalet, i mitten av september, stärker demokratin och att kyrkan ska vara till för alla. Tyvärr är det inte så, många kyrkor är otillgängliga för personer med rörelsehinder. En skrivelse är skickad till biskop Martin Lind med anledning av en inventering av ett antal slumpvis utvalda kyrkor och kyrkogårdsgångar i Norrköping och på Vikbolandet.

Monica Svensson
GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 2 2005

Ordföranden   HAR ORDET

Lokalförsörjningsenheten (LFE) har påbörjat en inventerning av tillgängligheten i de mest besökta lokalerna som kommunerna har verksamhet i. För år 2005 finns det en miljon kronor avsatta till investeringar och åtgärder. Även i Kultur- och fritidskontorets uppdragsplan för 2005 ingår ett arbetemed kartläggning av av fritidsanläggningar ur tillgänglighetssynpunkt, där vi från handikapporganisationerna kommer att delta.

Jag har vid "surfande" på nätet hittat bra litteratur som vi kan använda vid frågor om tillgänglighet vid renoveringa av kulturhistoriskt intressanta byggnader. En bok med goda exempel på möjliga lösningar för att skapa tillgänglighet även i byggnader där restriktioner råder. Vi får ofta höra då brister på tillgänglighet i äldre hus kommer på tal, "där går inte att göra tillgängligt för det är en kulturhistorisk byggnad". Kanske kan vi vid tillfälle bjuda in stadsantikvarien och överlämna ett exeplar av boken...

DHR:s medverkan i projektet "Tätortsnära skog för människan" har gett oss bra material för att bedriva påverkan att skapa tillgänglig rekreation i den tätortsnära skogen. Den handbok, "Tillgång till naturen för människor med funktionshinder", som vi rekvirerat från Skogsstyrelsen har vi tänkt överlämna ett exemplar av till kommunekologen.

Många med mig har vid konsertbesök eller vid andra arrangemang i De Geerhallen suttit på de s.k. handikapplatserna, har problem med ljudåtergivningen. Takhöjden är betydligt högre där högtalarna sitter, än den är utmed sidorna där de särskilda platserna finns. Det innebärf att ljudet går förbi oss som sitter där. Sångtexter och tal blir därför svåra att uppfatta och musik kommer inte heller till sin rätt. Jag hade i slutet av april ett positivt möte med de ansvariga på LFE tillsammans med en ljudtekniker i De Geerhallen. Nu försöker man åtgärda det genom att sätta upp högtalare under det låga taket. Inför kommande besök i vår vackra konserthall hoppas vi på bättre hörbarhet och därmed större behållning.

Nu väntar oss en ljuvlig tid framöver. Missa inte allt som händer i naturen, äntligen får vi vårt lystmäte av färger och liv. Jag hoppas alla får en skön vår och sommar.

Monica Svensson

GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 1 2005

Ordföranden   HAR ORDET

Vi har haft vårt årsmöte och ett nytt verksamhetsår har börjat. Jag vill tacka för fortsatt förtroende och hälsar två nya styrelseledamöter, Emma och Håkan, välkomna i styrelsen.

Medlemmar har hört av sig angående avgift för medresenär i färdtjänsten vid sjukresor och avgift för medresande barn till betalande passagerare. Det framgår att alla förare inte får korrekt information från beställnings- centralen. I vissa fall beroende på att den som tar emot samtalet inte heller känner till gällande regler. Betalande passagerare med medresande minderåriga barn har fått betala olika avgifter vid olika tillfällen och medresenär vid sjukresor har tvingats betala avgift.
Vi tillskrev kollektivtrafikenheten och vår representant i "Kollektivtrafik- gruppen" tog även upp frågan där. Vid handikapprådets möte i februari kom ärendet upp för klargörande och våra synpunkter lämnades, bland annat om att gällande regler inom färdtjänsten var ofullständiga på kommunens hemsida. Nu hoppas vi att informationen till berörda utförare av färdtjänsten blir bättre och nu finns informationen även med på kommunens hemsida:

 • - Via resor till vård och behandling (sjukresor} får du alltid ta med en gratis ledsagare.
 • - Barn O - 6 år reser gratis tillsammans med betalande passagerare.
Vid möten i "Offentlig miljögrupp" har tillstånden till uteserveringar diskuterats. Hur tillgängligheten ska bli bättre och hur ansökningsblanketten ska utformas med tanke på bland annat de trädäck som byggs upp på trottoarerna. Vi menar att riktlinjer och regelverk inte efterlevs. Under förra säsongen fick jag kopior på samtliga tillstånd för uteserveringar, drygt 50 stycken. Jag var kontaktperson för handikappföreningarna och enligt tillståndet ska serveringarna vara tillgängliga även för funktionshindrade och vid behov fanns vi att rådfråga.
Av dem som fick tillstånd var det endast 2 personer som hörde av sig - och de flesta serveringarna var inte tillgängliga!

Jag har inför kommande säsong kallat till ett möte och inom kort träffas handikapporganisationerna, Gatu- och parkkontoret, Byggnadskontoret och polisen.

Det kanske är så att vi inte lyckas nå målet att göra Sverige tillgängligt till år 2010, utan en tvingande tillgänglighetslagstiftning .....?

                                                Monica Svensson

GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 4 2004

Ordföranden   HAR ORDET

I skrivandets stund är det den sista oktober och i natt upphör sommartid och vi får normaltid, även kallad vintertid. För att komma ihåg om klockan ska ställas fram eller tillbaks en timme finns några goda minnesregler. Jag har tagit fasta på ett par regler som passar mitt kynne.
- Motsatsen till sommartid är normaltid och det är inte normalt att vilja gå upp en timme tidigare på morgonen - alltså är det med sommartid man är tvungen att göra det!
Så om det nu känns motigt och långt till sommaren, kan vi morgontrötta sommarmänniskor trösta oss med att få tillbaka den där timmen vi lånade ut i slutet av mars och ligga kvar i sängen en timme längre. Och när det börjar våras igen
- Ser man måhända fram emot sommaren!

På central nivå har RH-förbunden (rörelsehinderorganisationerna) beslutat samverka i gemensamma frågor där man är överens.
Lokalt här i Norrköping har respektive ordförande i de fem RH-förbunden, DHR, NHR, RTP, RBU och Reumatikerföreningen, träffats några gånger under hösten och fört diskussioner om samarbete i gemensamma frågor. Vi har i dagarna gjort en gemensam skrivelse till Landstinget och HjälpmedelsCentrum om den förändring som trädde i kraft den 1 oktober 2004 i Norrköping. Nu tvingas "våra" två servicetekniker hämta och lämna sina servicebilar i Linköping varje dag innan de kan påbörja sitt arbete inom vårt upptagningsområde. Ett arbetsområde som har en omkrets av 10 gånger 15 mil och enligt uppgift står för 65% av servicen i Östergötland. Vi befarar att det sparbeting som är lagt, leder fram till försämrad hjälpmedelsservice för oss i Norrköping.

November är en oberäknelig månad med obestämt klimat, så nu tar jag "timeout" från kylan och gråvädret ett par veckor och reser till södra Teneriffa. Hasta la vista!

Jag önskar alla en God Jul och en riktigt bra avslutning på året.

                                                Monica Svensson

GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 3 2004

Ordföranden   HAR ORDET

Idag är det den sista söndagen i augusti och det har det varit en underbar sensommardag, soligt med hög och frisk luft, perfekt för en tur på "moppen".

Det blev en härlig tripp via Kungsgatan in över Grytstorget där Moa Martinsson står staty och vidare över gallerbroarna och Strömmen. Här kan man stå länge och betrakta de brusande vattenmassorna som virvlar ner genom Industrilandskapet. På motsatta sidan av Grytstorget ligger en liten anonym park, där blommade det vackert med höstgula Rudbeckior i mängder och nerför sluttningen från Bredgatan rinner ett litet vattenfall ner mot parken. Tillbaka över strömmen "moppade" jag vidare bort mot Färgargården och Åbackarna.

Visst finns många fina promenadvägar och platser man kan ta sig till, även om man använder rullstol och nog har det blivit tillgängligare i den yttre miljön. Men för att det ska bli ännu bättre måste vi alla hjälpas åt. Hör gärna av er om ni stöter på problem i gaturummet eller använd blanketten som Gatu- och Park-kontoret tagit fram. Den kan rekvireras från vår expedition eller skrivas ut från vår hemsida.

En fullmatad höst väntar oss. Förutom "det vanliga" i föreningen, får vi i oktober gäster från hela länet och inom kort kommer besök från vårt grannland Finland.

I slutet av september tar vi emot ett 20-tal aktiva medlemmar från Invalid-förbundet i Finland, som är en av våra systerorganisationer i Norden. De gör en tvådagars studieresa till Sverige och kommer först till Norrköping, för att dagen efter besöka det nationella Tillgänglighetscentret vid Handikapp-ombudsmannen samt DHR:s förbundskansli i Stockholm.
De har tillfrågat oss om vår avdelning kan planera och arrangera programmet för deras studiedag i Norrköping. De är intresserade av avdelningens och distriktets verksamhet, bland annat om vårt arbete här i kommunen med tillgänglighets-frågor. Vi gläder oss åt besöket och planerar för att göra dagen innehållsrik och trevlig för våra finska gäster.

Vår avdelning är också värd för årets Östgötaträff i oktober. Då hälsar vi medlemmarna i de övriga sju avdelningarna i länet välkomna till oss i Norrköping för en trivsam samvaro. Mer om Östgötaträffen på annan plats i "bladet".
Vid sommarhemmet har vi under två säsonger haft värdefull hjälp av Nusret Feric. Tyvärr går det inte att förlänga hans anställning hos oss som vi hade hoppats på. Nu får vi se hur det löser sig inför nästa år.

I våras deltog några av oss i styrelsen i längre intervjuer som låg till grund för en uppsats av en studerande vid Linköpings Universitet.
Häromdagen fick jag ett tackbrev där studeranden bland annat omtalade att uppsatsen blivit godkänd och finns att låna vid Campus Norrköpings universitetsbibliotek från och med i höst, i en antologi tillsammans med fyra andra uppsatser av andra studenter.
Vi får allt som oftast förfrågan från enskilda studerande eller i grupp om vi vill ställa upp och lämna information hur det är att leva med rörelsehinder, om möjligheter och begränsningar. Det här är en viktig del av föreningens arbete och bidrar till ökad kunskap och förändrade attityder.

Fortfarande när det här skrivs är det oklart hur kommunstyrelsen beslutar om sparförslagen inom färdtjänsten. DHR har tillsammans med SRF och HSO skrivit till kommunstyrelsen och protesterat mot förslagen.

                                                Monica Svensson

PS.
Precis innan "bladet" ska gå i tryck har färdtjänsten diskuterats vid kommunstyrelsens sammanträde. Enligt lokalpressen blev beslutet att resor med färdtjänst kommer även i fortsättningen att beviljas efter klockan nio på kvällen. Och Östgötatrafikens periodkort ska också fortsättningsvis gälla även för färdtjänsten. Däremot beslutades om dubbel avgift för medresenär och att förbeställning i fortsättningen ska ske minst två timmar före färd. Där fick vi i nuläget inte gehör för våra protester. Men det framgår att kommunstyrelsen helt klart har tagit intryck av protesterna mot förslaget, inte minst från de handikappades organisationer.

DHR och andra organisationer för funktionshindrade spelar en mycket viktig roll i samhället, det ser vi inte minst i det här sammanhanget.
DS.

GIF-bild: eyes.gif

Medlemsblad Nr 2 2004

Ordföranden   HAR ORDET

Vilken fantastisk tid våren är! Nu borde dygnet ha dubbelt så många timmar,
så att man kunde njuta länge av den spirande grönskan och den ljuvliga blomsterprakten.

En del av Djuröns naturreservat kommer att anpassas och göras tillgängligt för att personer i rullstol och permobil ska kunna ta sig ut i området. Jag är kallad till en träff nu i maj för att se hur framkomligheten är på befintliga stigar ut till vattnet där en grill- och sittplats kommer att anordnas. Förhoppningsvis finns mer att informera om i nästa "blad".

Vårt eget "smultronställe" Sjöstugan har vaknat efter vintersömnen. Vi hälsar Nusret välkommen tillbaka, han kommer att vara till vår hjälp även den här säsongen.

Norrköpings Handikappidrottsförbund, NHIF, kommer att ha aktiviteter en kväll i veckan vid sommarhemmet. Redan på 1950-talet började man inom DHR med det vi kallar handikappidrott och 1969 beslöt vi att bilda en idrottssektion. Den nya föreningen fick namnet Norrköpings Handikapp-idrottsförening, NHIF och anslöt sig direkt till Svenska Handikappidrotts-förbundet, SHIF. Handikappföreningarna hade ett gott samarbete, men det kunde uppstå en del problem i tävlingssammanhang. Därför ombildades NHIF 1971 till en helt fristående förening och SHIF övertog huvudmanna-skapet. Sommartid fortsatte man träna och tävla vid DHR:s sommarhem under några år. I och med att NHIF nu avvecklar sin verksamhet i Tolentorp i Vrinneviskogen som de haft sedan 1990, kommer utomhusaktiviteterna att förläggas till Sjöstugan under sommarmånaderna. Kanske kan man nu säga att cirkeln är sluten ….. vi ser i alla fall fram mot ett bra samarbete.

Det är inte lika angenämt med "följetongen" om färdtjänsten. Där skrivs det nya kapitel som återigen handlar om neddragningar och taxehöjningar för de som inte kan resa på annat sätt än med färdtjänst. De sparförslag som infor-merats om vid ett möte i slutet av april är kränkande och diskriminerande!

 • Inga periodkort ska gälla - endast kontant betalning.
 • Dubbel avgift för medresenär.
 • Två timmars förbeställning.
 • Inga resor efter kl 21.00.

  De löften som gavs i kommunala handikapprådet efter förra vändan är inte värda ett dugg om förslagen går igenom. Inte det handikappolitiska programmet heller.

  Nu får vi njuta av våren och sommaren och "ladda batterierna".

                                                  Monica Svensson

  GIF-bild: eyes.gif

  Medlemsblad Nr 1 2004

  Ordföranden   HAR ORDET

  Äntligen har ljuset återvänt och dagarna blir längre. Snart är det vårdagjämning och veckan efter ställer vi om klockan till sommartid. Härligt!

  Nu har vi börjat ett nytt verksamhetsår och jag vill framföra ett tack till alla som gjort en insats för föreningen men av olika anledningar avböjer omval. Ett varmt tack även till er som fortsätter arbeta i styrelsen, i kommittéer och arbetsgrupper eller som representanter i olika sammanhang. Många har fortsatt år ut och år in. Alla behövs och är lika värdefulla för att föreningen ska fungera!

  ÖstgötaTrafiken höjde sina avgifter från 1 mars. Det ska kosta lika mycket att resa med färdtjänst som med den allmänna kollektivtrafiken därför höjdes färdtjänsttaxan med motsvarande belopp. Självklarheter för oss, men något som vi fått framhålla många gånger de senaste åren. Kommunen informerar i samband med de nya avgifterna, att den som ibland klarar av att resa med den allmänna kollektivtrafiken nu kan få rabatt på kontantpriset mot uppvisande av färdtjänstkort. Exempelvis kostar då en resa inom tätort 13,50 kr och ledsagare åker med gratis.

  De av oss som kan använda den allmänna kollektivtrafiken gör förmodligen redan det vid varje restillfälle eller de gånger vi kan. Om inte, uppmanar jag den som kan att prova på. Kom gärna in med synpunkter - positiva eller negativa - på hur resandet med bussar och spårvagnar fungerar och hur tillgängligheten är i anslutning till resan. Det är synpunkter som våra representanter kan ta upp i handikapprådets referensgrupper "kollektivtrafik" och "offentlig miljö", där för övrigt även frågor som berör färdtjänsten diskuteras.

                Monica Svensson

  GIF-bild: eyes.gif

  Medlemsblad Nr 4 2003

  Ordföranden   HAR ORDET

  Julen närmar sig. I den gamla Bondepraktikan fick december heta Christmånad. Om juldagen inföll på en torsdag kunde förutsägelsen lyda, "Om juledag på en torsdag komma vill, då kommer god vinter och regn därtill, i våren skall det blåsa allmännelig, sommaren god och hösten temperera sig."

  Ja, i år infaller juldagen på en torsdag - det bådar gott inför det kom- mande året, om vi ska tro på vad som står skrivet i Bondepraktikan.

  Som väntat var vi många som slöt upp vid vårt medlemsmöte i oktober och protesterade mot förslaget att höja färdtjänsttaxan med nästan 100 %. Det är givet att många är upprörda eftersom färdtjänst är den enda möjligheten att transportera sig med, för ett flertal funktionshindrade personer. Då känns det diskriminerande, osolidariskt och orättvist att rikta en höjning mot en speciell grupp.

  Nu, i mitten av november, var allmänheten inbjuden till Medborgerlig frågestund, vid Medborgarservice i stadsbibliotekets entré. Vi var där från handikapporganisationerna och framförde våra synpunkter och protesterade mot angreppet på färdtjänsten. Det blev applåder för de ledamöter från kommunfullmäktige som ansåg att samma taxa ska gälla för resor i färdtjänst som i allmänna kommunikationer. Kampen går vidare …… Det var intressant och lärorikt att få vara med vid förbundsmötet i Göteborg nu i oktober, samma år som DHR fyller 80 år. Visst var det långa sittningar och många frågor att ta del av, men det var ett lugnt och sakligt möte. DHR:s framtida organisation kommer att ses över. Medlemsantalet minskar och avdelningar läggs ned i brist på medlemmar som kan ta på sig olika uppdrag inom organisationen.

  Jag vill tillönska alla en TREVLIG HELG!           Monica Svensson

  GIF-bild: eyes.gif

  Medlemsblad Nr 3 2003

  Ordföranden   HAR ORDET

  Hösten närmar sig och dagarna blir kortare. Sommaren 2003 är snart ett minne blott. Jag tycker att den blev ungefär som förra året, varm och skön.
  Vi är många som vistats vid sommarhemmet där närheten till Glan gett svalka under de hetaste sommardagarna.
  Det har fungerat mycket bra vid Sjöstugan med vår" Komjobbare Nusret. Han stannar hos oss till och med september månad. Vi har trivts med varandra. Hoppas vi får den här möjligheten nästa sommar också!

  Som medlem i avdelningen finns det fler glädjeämnen än vårt sommarhem att ta del av. Vår informationskanal - Medlemsbladet - tänk, att det är 50 år!
  Jag gissar att det inte är så många DHR-avdelningar som har ett liknande "blad". Och övertygad om att vi är ensamma om att ha ett "blad", med så många år på nacken, som endast haft två redaktörer - och ur samma familj!
  Numera är det, som alla vet, Maj-Britt som sköter redaktörsarbetet, tidigare var det hennes make Bertil.
  Vi som är vana att få "bladet" fyra gånger om året, tänker inte alltid på det arbete som redaktören lägger ner. Olika referat och information som ska skrivas, mötesdatum som ska stämmas av m.m. Och inte att förglömma alla bilder …. Omslagsbilderna som brukar avpassas efter årstiden kommer också från redaktörens penna.

  Medlemsbladet är en del av vårt ansikte utåt. Det skickas till andra avdelningar, till länsdistrikt och förbund, till politiker och offentliga inrättningar.
  Folkbladet hör till dem som får "bladet". En journalist från tidningen ringde efter att ha läst om "Marschen för tillgänglighet" i förra Medlemsbladet. Nu ville han komma och ta en bild på några av oss som tänkte delta i Stockholm den 16 augusti. Någon dag innan marschen uppmärksammades manifestationen i tidningen tillsammans med en bild på ett glatt gäng som fotograferats i solskenet på piren vid Sjöstugan.
  Mer om marschen för tillgänglighet på annan plats i "bladet".

  Hoppas nu att många kommer till våra medlemsträffar där vi försöker att ha varierande program, intressefrågor blandat med lättsam underhållning. Genom att delta vid våra träffar kan alla vara med och påverka och diskutera viktiga frågor som berör rörelsehindrade personer.

  Jag har fått förtroendet att som ett av DHR Östergötlands länsdistrikts ombud delta i förbundsmötet i Göteborg tiden 24 - 26 oktober. En ny, spännande erfarenhet med mycket material att gå igenom.

  GIF-bild: dot_clear.gif Monica Svensson

  GIF-bild: eyes.gif

  Medlemsblad Nr 2 2003

  Ordföranden   HAR ORDET

  Idag, en av maj månads första dagar, har det varit en underbar vårdag efter en längre tids regn och kyla. Är nyss hemkommen från Sjöstugan där jag njutit en kopp kaffe i solen och värmen, alltmedan takreparationen pågick för fullt. Nytt tegel, plåtarbeten och nymålat - vilket välbehövligt lyft för vårt kära gamla sommarhem! Glädjande är också att vi i sommar får hjälp med förekommande arbeten vid Sjöstugan. Han som hjälper oss heter Nusret Feric och är anställd genom så kallat Komjobb. En välkommen hjälp.

  Vi har inventerat de politiska partiernas kanslier i Norrköping. Sex av åtta partier har egna kanslier. Fem av dessa sex kanslier har en nivåskillnad vid entrédörren. Endast ett kansli har ramp och är tillgängligt för rullstolsburna - men toaletten är otillgänglig! En person i rullstol kan därför inte ta anställning på något av kanslierna. Än mindre besöka det. Som orsak till otillgängligheten angav man vid ett kansli att huset där lokalen finns är K-märkt (kulturminnes-märkt). Inom kort avser de att byta lokal, även det huset är K-märkt - och har trappa! Samma kansli uppgav att de inte har några aktiva medlemmar som är rörelsehindrade. Undrar om de vill ha det?

  I den yttre miljön ser vi ändå att vi får gehör för en del av våra krav. Vid ett flertal möten (och år) i KHR och arbetsgrupper har problemen med placering av skyltar på trottoarerna diskuterats. I april träffade handikapporganisa-tionerna Gatu- och parkkontoret och då framkom att kommunfullmäktige ändrar i ordningsstadgan. För skyltar som är felplacerade kommer bötes-belopp att utkrävas.

  DHR har lämnat remissvar till Gatu- och parkkontoret, som arbetat fram Riktlinjer i tillgänglighet för gatu- och parkmiljö att användas vid planering och projektering för att få en tillgänglig utemiljö. Blanketten som skickades ut med förra Medlemsbladet är ett bra komplement för tillgänglighets-planering av gaturummet - det finns fler blanketter på expedition.

  Hoppas vi blir många som reser till Stockolm i augusti och deltar i marschen för tillgänglighet. Läs mer om det på annan plats i "bladet". En skön sommar önskar jag alla, vi ses vid vårt "ny-gamla" sommarhem!

  GIF-bild: dot_clear.gif Monica

  GIF-bild: eyes.gif

  Medlemsblad Nr 1 2003

  Ordföranden   HAR ORDET

  Nu har vi kommit in i mars månad och dagarna blir ljusare men kylan har envist bitit sig fast. Ända tills idag, då ett blekt solljus och ett par plusgrader på termometern gav en aning om tidig vår.

  Årsmötet har utsett en ny styrelse och tillsammans har vi fått förtroende att företräda avdelningen och leda dess verksamhet. En verksamhet som alla medlemmar ska känna sig delaktiga i och där så många som möjligt bör vara med och driva våra intressefrågor. För andra kan det kännas lika viktigt att hjälpa till och skapa social gemenskap, att träffas och utbyta tankar och idéer. Det är alla vi tillsammans som är DHR.

  DHR behövs, nu senast gällde det besparingsförslag i färdtjänsten som vi var med och protesterade emot. Genom skrivelser och debattartiklar har vi lämnat synpunkter och vi har mandat på andra organisationer att agera. Några av oss var på plats på fullmäktiges förmöte, även fast förslaget redan dragits tillbaka från ärendelistan. Vi fick möjlighet att som det stod i pressen "läxa upp politikerna" och jag tror att vi måste bli lite vassare, göra lite mer aktioner för att påverka. Tyvärr, verkar det som extra avgifter i färdtjänsten kan dyka upp igen. Vi har krävt att få delta i diskussionen - innan ärendet avgörs.

  DHR Östergötlands länsdistrikt arrangerade nu i mars en bussresa till "Leva & Fungera" på Svenska Mässan i Göteborg. Vi var ca 30 medlemmar från olika avdelningar som deltog i resan.
  Där fanns ett stort utbud av olika hjälpmedel och information. Små och smidiga ramper att ta med sig, t. ex. vid resor av olika slag. Eller tänk hur enkelt de kan fungera vid uteserveringar, affärer o.s.v. och hur smidigt det går att lägga ut och ta in dem efter behov.
  Smarta liftar demonstrerades. Skenor som löpte i taket och där personer som lyftes kunde förflyttas från rum till rum med en liftanordning.
  Skräddarsydda bilar visades också på mässan. Idag finns tekniska lösningar för de flesta funktionshindrade - alltifrån justerbara nackstöd till avancerade styrsystem. Bland annat visades en rullstolsrobot som lyfter fram rullstolen till förarplatsen där föraren tar emot den och där iläggningen sker på motsvarande sätt.

  Att delta på mässor av det här slaget ger en möjlighet att ta del av nya hjälpmedel, nästan den enda för övrigt där man kan prova och se olika funktioner.
  GIF-bild: dot_clear.gifMonica Svensson GIF-bild: eyes.gif

 •  
  Medlemsblad Nr 4 2002

   

  Ordföranden   HAR ORDET

  Det är inte lätt att komma in mitt i ett verksamhetsår, men jag har fått uppdraget att fungera som ordförande fram till ordinarie årsmöte och skall göra det efter bästa förmåga. Många medlemmar vet vem jag är efter 10 år som kanslist i avdelningen och efter att jag slutat min tjänst förra året har jag fortsatt arbeta med våra intressefrågor.

  Genom åren har jag för DHR funnits med i olika samarbetsgrupper om tillgänglighet mestadels i yttre miljö. Vi har tillsammans med de övriga handikappföreningarna en fungerande s.k "yttre-miljö-grupp", som är en arbetsgrupp under Kommunala Handikapprådet (KHR). Gruppen har sedan flera år regelbundet möten med Gatu- och parkkontoret och mestadels är representanter från polis och Kollektivtrafikenheten närvarande.

  Nu på sensommaren har gruppen genomfört en översyn av hur trottoarserveringarna fungerar under sommaren. Med stöd av skriften "Råd och riktlinjer för uteserveringar i Norrköping" besökte vi ett 20-tal serveringar. Enligt skriften skall uteserveringarna vara tillgängliga för handikappade.

  Vi konstaterade att trots att riktlinjer finns, följs de dåligt i många fall. På flera serveringar satt bord och bänka ihop, vilket gör att det inte blir tillgängligt för rullstolsburna som måste sitta kvar i sin stol. Ingen servering som hade uppbyggt golv i form av ett trädäck var utrustat med ramp, trots att det fanns möjlighet att ordna på ett flertal ställen.

  Vid vårt möte med Gatu- och parkkontoret i början av oktober, deltog kommunens och polisens tillståndsgivare för uteserveringar på gruppens begäran. Vi påtalade att på några ställen var tillgängligheten för rörelsehindrade bortbyggd med trädäck och det trots att marken inte sluttade, vilket inte följde gällande regler. Det framkom att någon av dessa saknade bygglov och att det således var ett s.k "svartbygge"! Varken polisen eller kommunen uppgavs ha kontrollmöjlighet. Vi överlämnade vår rapport och det beslutades att vi fortsättningsvis skall kontaktas i samband med uppförande av uteserveringar, för samråd och kontroll av framkomlighet både utanför och inom serveringarna. Kommunens tillståndsgivare lägger till detta som en förutsättning för upplåtelse.

  Om "Råd och riktlinjer för uteserveringar i Norrköping" efterlevs kommer rörelsehindrade inte utestängas längre, eftersom uteserveringar är en del av gatulivet. Och gatan tillhör alla.
  I väntan på våren, sommaren och uteserveringarna önskar jag alla
  GIF-bild: dot_clear.gifGod Jul och Gott Nytt År!
  GIF-bild: dot_clear.gif
  Monica Svensson

   

  GIF-bild: eyes.gif

   
  Ordföranden   HAR ORDET

  Medlemsblad Nr 3 2002

  Jag hoppas alla har kunnat njuta av den soliga och sköna våren och sommaren som bjudit på omväxlande väder.

  Vi går snart till valurnorna i för oss tillgängliga vallokaler - förhoppningsvis. Mig överraskar det, att det öppnas så många som 75 vallokaler i Norrköpings kommun, förutom postkontor. Tillsammans med HSO har vi försökt att kontrollera möjligheten för rullstolsburna och andra rörelsehindrade att komma in. Det är viktigt att vi tar tillvara vår demokratiska rätt att rösta. Alltför många i världen saknar den rätten och tvingas leva i diktaturer.

  Den 19 juni antog kommunfullmäktige förslag till kommunalt handikappolitiskt program. Ett program som vi inom handikapprörelsen lämnat synpunkter på i flera omgångar. Samtliga politiska partier är överens om innehållet. Handikappfrågorna ska t.ex. vara integrerade i all planering och i alla beslut som sker i Norrköpings kommun. Från moderat håll har en ledamot uttryckt tvivel om att den beräknade kostnaden ska räcka för genomförandet. Pessimisten i mig hyser samma farhågor. Det är just pengar som det mesta handlar om. Optimisten i mig hoppas ändå att programmet kommer att följas, eftersom politikerna är eniga. Tillgängligheten på alla områden är bra för alla och innebär en vinst.

  Pessimisten vann tyvärr några poåäng härom veckan. Det var när kommunen låtit bygga och kostat på en flytande bro till Kråkholmen. Till bron är trappsteg. Under vissa begränsade förhållanden kan rörelsehindrade komma ut till Kråkholmen via De Geerhallen. Inte går det att säga att man haft ett handikappperspektiv vid den planeringen och det beslutet.

  I sammanträdesprotokollet från kommunens handikappråd i maj läser jag något positivt. En tjänst som handikappråd är tillsatt med Marie Kjellin.
  Det blir några poäng till optimisten.

  GIF-bild: dot_clear.gifKerstin Sköld
  GIF-bild: eyes.gif

  Medlemsblad Nr 2 2002

  I april månad ska allt hända. Det mesta ska avslutas före sommaren. Så verkar det i alla fall. Vi borde sakta ner expressfarten för att hinna följa våren och det som händer i naturen.

  Närmast på programmet står i skrivande stund en politikerträff då handikapprörelsen i Norrköping inför valet diskuterar med de förtroendevalda i kommunen Frågor, som vi vill ställa, handlar i år om arbete, anpassat boende, gruppbostad, LSS och skolan.

  Inför vårens och sommarens ankomst blir frågor om sommarhemmet Sjöstugan aktuella. Vår "hustomte" Lennart Almgren har med ålderns rätt lämnat skötseln av Sjöstugan, vilket han utfört helt ideellt
  Frågor har därmed kommit upp om vad som behöver göras och av vem/vilka. Förutsättningen för att föreningen skulle kunna ha ett sommarhem har alltid varit ideellt arbete av medlemmarna och av dem närstående. För det löpande arbetet har alltid sommarhemskommittén ansvarat. Som jag ser det är förutsättningen fortfarande densamma För reparationer, som kräver yrkesfolk, får vi köpa tjänster. Vi måste f n sänka ambitionsnivån och försöka lösa problemen vartefter. Det ligger i allas intresse.

  Önskelistan på åtgärder är lång men allt kan inte uppfyllas genast. Avdelningens kostnader för sommarhemmet under de senaste sex åren, bidrag från fonder mm oräknat, har varit över 250 000 kr, dvs mer än 40 000 kr för en säsong på knappt fyra månader om året. Just nu undersöks behovet av ett nytt tak på huvudbyggnaden, vilket kan bli en stor kostnad. Piren har återigen skadats av isen. Träd har fällts, stubbar som lämnats kvar ska bort och gräsmattor lagas.

  Några medlemmar har sagt att "sommarhemmet är minst lika viktigt som alla intressefrågorna, vilka ofta prioriteras". Det har gjort mig och flera mycket betänksamma. - Intressefrågorna ska prioriteras!
  DHR:s uppgift är att "arbeta för att personer med rörelsehinder blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället".
  DHR ska "bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör situationen för personer med rörelsehinder". Så står det i stadgarna. Att vi här i Norrköping dessutom har vårt sommarhem - ett smultronställe - är ett plus.
  Samma personer kan inte och orkar inte driva intressefrågor och arbeta med sommarhemmet. Jag uppmanar, inte vädjar till, medlemmarna att hjälpa till med det ni kan! Om inte annat så finns det kanske en vän eller anhörig som kan ställa upp. - Ta kontakt med sommarhemskommittén eller styrelsen.

  Nu vill jag önska oss alla en härlig vår och sommar!
  GIF-bild: dot_clear.gifKerstin Sköld

  GIF-bild: eyes.gif

  Händiga händer och ben med spring
  Det är vi i stort behov av. I förra "Bladet" efterlyste vi villiga hjälpare som kan ställa upp när vi har något arrangemang vid Sjöstugan. Det är så mycket som ska "klaffa" även om man försöker förenkla så mycket som möjligt. Det ska handlas och förberedas, tillagas, dukas, bryggas kaffe, serveras, dukas av, diskas och - inte minst! - städas.
  Hör av dig - du som kan ställa upp - eller som vet någon som är villig att hjälpa till vid behov. Det är ju samtidigt rätt trevligt vid stugan - eller hur?

  GIF-bild: eyes.gif

  TILLBAKA