För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
                      Norrköpingsavdelningen                        

StartsidanAktuelltBli medlem-läs om fördelarnaDHR>Inriktning och målDHR:s Prislista

HjälpmedelKalenderKontakterMedlemsbilderMedlemsbladSjöstugan

Färdtjänsten
 

 Till Tekniska nämnden Norrköpings Kommun Norrköping 2020-03-17
Synpunkter på nya riktlinjer för Färdtjänsten i Norrköpings Kommun.
DHR är emot försämringar av Färdtjänsten, då vi anser att det drabbar de svagaste och med störst behov av Färdtjänst.
DHR likställer Färdtjäst med vanlig kollektivtrafik.
Vad säger:
”Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”?

Artikel 9 talar om tillgänglighet, på lika villkor till bl.a.
transporter för dem med funktionsnedsättning?

Om det nu är några som ” överutnyttjar ” Färdtjänsten ska man kolla upp med de/den personerna vad det kan bero på.
Det ska ju inte drabba andra med Färdtjänst negativt, om man kan motivera behov av fler resor utöver 70 resor, ska man vara välvilligt inställd till sådana önskemål.. Det kan gälla träning, aktiv i någon klubb etc.
Artikel 20 talar om personlig rörlighet, underlätta personlig rörlighet
för den med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tid de själva väljer
DHR tycker neddragning av hjälp med Trappklättring är allvarligt.
Tyvärr är det vanligt med trappor.
Det finns flera hus där det är en halvtrapp upp till hissen.
Bor man ensam och inte får hjälp att ta sig in eller ut är det ett stort avbräck i livskvalitén, vilket i förlängningen kan ge kommunen ökade kostnader.
Alla människor har behov och rätt att träffa andra människor och då har hjälp med Trappklättrare ha en stor betydelse för de som behöver sådan hjälp.
Att dra ner på hjälpen och upphöra med hjälpen efter ett år är inte realistiskt. Man säger att man ska byta lägenhet eller skaffa trapphiss.
Att få tag
i en ny lägenhet man har råd med är långtifrån någon självklarhet.
Att få en trapphiss installerad är heller ingen självklarhet.
Det kan bero på kostnad, storlek på trapp och medgivande av fastighetsägare.
En trapphiss kan kosta från ca 150 000-1 miljon.
Skulle det bli några trappuppgångar förstår var och en vilka kostnader det kan handla om. Här blir det ingen besparing. man sätter press på människor
som troligen har det jobbigt ändå.
Totalt sett är vinsten av de här nedtagningarna tveksamma.
Lägger man sedan till den oro förslaget skapar, ja då finns det ingen vinst.
Årstidsmässigt går vi mot ljusare och varmare tider,
Behov av att komma ut i solen ökar för os alla.
I alla ingår även DHRs medlemmar.
Då är det bra om alla kan komma ut,
Det tjänar alla på. Win-Win
För DHR
Christer Johansson KRF Monica Svensson KRF