funktionarer
Funktionärer
Revisorer: Tomas Westin och Lotta Andersson
Revisorssuppleanter: Jan Rydén och Örjan Björkdahl
Studieorganisatörer och Reseorganisatör: Ulla Johansson
Arbetsutskott: Tjänstgörande ordförande, sekreterare samt kassör.
Presskontakt: Michaela Dutius Söderström
Sommarhemmskommitté: Per-Olov Engstrand, Sigvard Floser,
Vesa Ojava, Ulla Ojava, Anne Marie Edkrantz, Thure Pettersson, Ulla Johansson, som är styrelsens representant
Medlemskontaktkommitté: Inga Johansson och Sigvard Floser och
Marie Björkdahl
Programkommitté: Marie Björkdahl, Ulla Johansson
Valberedning: Monica Svensson, Kerstin Sköld
Evenemanggrupp: Monica Svensson, Frank Svensson