Kommunala rådet för
    funktionshinderfrågr
    bjuder in till seminarium
Kommunala rådet för funktionshinderfrågr i Norrköping bjuder in till
ett seminarium som tar fokus på anhöriga till personer med f unktionsnedsättning.

Datum
Klockan
Plats

Dagordning

    Torsdagen den 27 mars 2014
    Kl. 13.30 till cirka kl. 16.00
    Folksamsalen, Arbetets museum

 

Kl. 13.30 - 13.40
Kl. 13.40 - 14.15

Kl. 14.15 - 14.45

Kl. 14.45 - 15.15
15.15 - 15.45
kl. 15.45
    Mona Olsson, kommunalråd, hälsar välkommen
    Inledning av kommunens anhörig- och
    kunskapscenter, Marianne Sandberg & Britt Eriksson.
    Föreläsning av Stina Gidlöf om"Konsten att
    stödja familjer med särskilda behov"
    FIKA
    Fortsättning föreläsning
    Mona Olsson avslutar seminariet

Anmälan

Anmälan sker senast den 21 mars till Emma Johansson via:
    E-post: emma.a.johansson@norrkoping.se
    Telefon: 011 - 15 15 86

Vi vill att seminariet ska vara tillgängligt för alla. Lokalen är utrustad med
hörselslinga och är tillgänglig för personer som använder rullstol. Om du vill ha
teckenspråkstolkning ber vi dig ange det i din anmälan.I samband med
anmälan kan du också ange om du är i behov av särskild kost, dokumentation i
alternativa format liksom om du har ledsagare eller assistent med dig (vi bjuder på
fika men behöver uppgiften för att kunna beräkna antalet). Under seminariet vill
vi att alla undviker att ha parfym eller andra doftande produkter på sig.
Service eller ledarhund kan förekomma.

Varmt välkommen!
Mona Olsson
Kommunalråd

Vård och Omsorgskontoret