Nybygge ska ta emot handikappade

REGNA Det ser ut som det legat där i 200 år, om man ser till byggnadsstilen. Huset som under hösten byggts vid Regnarens strand, i närheten av Regnaholms gård.
Många förbipasserande mellan Regna och Hävla har undrat och förundrats. Vad är det för byggnad?

Bakom projektet står Jan Palm, byggmästare från Norrköping med bland annat Himmelstalunds företagspark på sitt konto. Han är väl känd i trakten med flera spektakulära projekt. Bland annat har han renoverat den gamla ladugården till Regnaholms gård och förvandlat förfallna arbetarbostäder till moderna bostadshus. Han bor själv där, bara ett stenkast från det senaste projektet, båthus, rökeri och gårdsbutik. Husen kommer att ligga inbäddade i ekarnas grönska med en vidunderlig utsikt över Regnaren.

– Inte en gren har brutits på ekarna, berättar Jan Palm, som även ändrade i ritningen för att inte riskera att skada trädens rötter.

På väg att bli klart är båthuset. Sedan skall även ett rökeri och en gårdsbutik byggas. Förhoppningen är att allt ska stå klart till hösten 2015.

Normalt brukar man prata om att husen är handikappanpassade enligt gällande lagar. Här är det inte anpassat utan gjort för handikappade.

– Man ska kunna vända med en rullstol inne i byggnaderna och vända med en permobil ute på båthusets trädäck, säger Jan Palm.

Det unika med projektet är att det helt byggs för att kunna ta emot multihandikappade. I gårdsbutiken kommer det att finnas ett akutrum med sköterska. För att de även ska kunna komma ut på sjön och fiska byggs just nu en speciell båt som ska kunna ta med permobiler.

– Här ska handikappade kunna komma rakt ut i naturen. De som kan får fiska, men alla kan känna, se eller smaka. Även i röken ska det komma att komma in med permobil.

Än har Jan Palm inte marknadsfört anläggningen, men kontakt kommer att tas med landstingen i landet. Victoriastiftelsen är enligt Jan Palm intresserade att sponsra långväga besökare, men de vill se det klart först.

– Det bör också bli attraktivt för Finspång, det här är den enda anläggningen av den här typen i hela Sverige, säger Jan Palm.

Kommer det inte att vara öppet för icke handikappade?

– Det beror på hur det kommer att tas emot, men primärt är det avsett för handikappade. Här kan de uppleva naturen, fiska och fånga kräftor, känn doften från rökeriet och smaka, men även ta med sig produkter hem, säger Jan Palm.

I gårdsbutiken kommer det enbart att finnas lokala produkter, mycket fiskat och jagat på plats.

Det är ett stabilt bygge, båthuset med bryggor ut i Regnaren. Istället för att schakta på botten för att lägga ut stenkistorna har den lodats för att få fram en kontur av hur botten ser ut. En schaktning hade krävt en vattendom.

Från en flotte i sjön har en person med lod, lina och stång mätt upp bottenstrukturen och bit för bit rapporterat måtten in till land. Sedan har ramarna till de två stenkistorna formats efter den bilden och lyfts på plats med en lyftkran. Ett precisionslyft på vardera drygt 6,5 ton.

Totalt har det gått åt 830 meter ek i måtten 2x14,5 centimeter till ramen för stenkistorna. Båthuset är sedan byggt i lärk, ett självimpregnerande virke.

Mycket av den sten som ligger i kistorna är återanvänd från ett båthus som fanns vid samma plats för flera 100 år sedan. Då hette Regnaholm Båtstorp och så kallar Jan Palm den nya platsen. Han bygger också allt efter gammal stil, till exempel de upptill rundade fönstren.

– Husen ska kunna stå i minst 200 år och se ut som de legat här lika länge, säger Jan Palm.