Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas årligen ut till ett företag,
 
en förening eller organisation
 
m under arbetat för att göra sin verksamhet tillgänglig
 
för personer med funktionsnedsättningar.
 

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet kan handla om:

  • Fysisk tillgänglighet

  • Bra bemötande

  • Tillgänglig information och kommunikation

Bra tillgänglighet ska göra det möjligt för personer

med funktionsnedsättningar att självständigt kan ta sig fram,

och kan komma in och använda en miljö som alla andra.

Det är också viktigt att arbeta med luftkvalitet, ljudmiljö,

materialval och belysning med omtanke för sina besökare.

När man bygger nytt ska det vara tillgängligt från början.

I äldre miljöer handlar det om att förbättra det som inte fungerar.


Det kan vara trappsteg, dåliga kontrast- och varningsmarkeringar för hissdörrar,

svåröppnade dörrar, ringklockor, stora  glasytor med mera.
 
Plan- och bygglagen säger att fastighetsägaren

 och lokalinnehavare har ett ansvar att avlägsna enkelt avhjälpta hinder.

Information och kommunikation som till exempel webbplatser, broschyrer och annat,

behöver också tillgänglighetsanpassas för att personer

med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av innehållet.

Ur tillgänglighetssynpunkt är självklart även

ett bra bemötande och god service en viktig faktor för alla verksamheter

som ska vara välkomnande för personer med funktionsnedsättningar.

Hur utses vinnaren?

Alla är välkomna att nominera företag, föreningar

och organisationer under en nomineringsperiod.

Efter det utser juryn en vinnare.


Juryn består av representanter från lokala branschorganisationer och kommunens


råd för funktionshinderfrågor (KRF) och kommunen.


Priset är ett diplom och ett konstverk skapat av personer inom kommunens dagliga verksamhet.

Tillgänglighet skapar ett Norrköping för alla!

Läs vidare här på Norrköpings Kommun

 

Vinnare av Tillgänglighetspriset
 

 

2018 - Skogslottens ryttarförening

2017 - Melaflotten

2016 - Restaurang Kopparhammaren

2014 - Ica Strömmen

2013 - Spiralens köpcentrum

2012- Bagarstugan Brasseri

2010 - FysEtt Gymmet för alla

2009 - JC Store (Spiralen, Maxihuset)

2008 - Synoptik (Linden)

2007 - Hageby Centrum

 

Åter startsidan