SEMINARIE OM TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGEN

Utvägen bjuder in Er till en träff om enkelt avhjälpta hinder
och tillgänglighet till och i lokaler dit allmänheten har tillträde samt flerbostadshus.

Våra produkter är avsedda för både inom- och utomhusbruk och består bla av ledstråk och kontrastmarkering
av trappor och glaspartier samt tillgänglighetsskyltning.

Program

· Vi bjuder på frukost kl. 08.00
· Seminariet börjar ca 8:30
· Genomgång av Boverkets föreskrifter
· Ekonomiskt stöd för inventering och åtgärder för flerbostadshus, vallokaler m,m.
· Produktinformation samt förevisning av praktiska lösningar.
· Skyltning: Taktila symbolskylar, hänvisning- och informationsskyltning.

Tid: Fredagen den 11 april, kl. 8:00-10:30

Plats: Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
(samlas i entréhallen)

Anmälan: Tel. 0120-14621 Fax: 0120-14620
e-post. zandra.bergqvist@utvagen.se

Svar senast den 4 april
Därefter anmälan endast per telefon för ev restplatser.

Hjärtligt välkomna!
Utvägen i Östergötland