Välkommen till DHR Norrköping

För att se de evenemang som föreningen anordnar, se meny evenemang ovan.

Erbjudande att åka med till Kista och gå på hjälpmedelsmässa 15 maj. Ytterligare info finns under nyheter. Resan anordnas av NEURO Norrköping.