Välkommen till DHR Norrköping

Vi arbetar med att göra om hemsidan.

Initiativ
Stöd och inkludering
Social gemenskapHälsofrämjande träning
Tillgänglighet
Skapa meningsfulla relationer och delta i olika sociala aktiviteter inom DHR Norrköping.En önskan är att få till regelbundna träningspass och motion som främjar hälsa och välbefinnande hos medlemmarna i DHR Norrköpingsavdelningen.Medlemmar verkar för att öka tillgängligheten i vårt samhälle genom platsbesök men även genom artiklar i media och diskussioner med kommunen och aktörer för ombyggnad av offentliga rummet i Norrköping.