Styrelse

Nuvarande Styrelse:

Vesa Ojava
Ordförande
0707-181096
ojava.vesa@gmail.com

Cecilia Andresen
Vice ordförande
0734-245909
Cecilia.andresen@liu.se

Jeanette Segerqvist
Sekreterare
0704-834476
segerqvistj@gmail.com

Bengt Johansson
Kassör, bokning av Sjöstugan
0707-180927
bengt6916@gmail.com

Jonny Svensson
Ledamot, teknikansvarig
0730-390267
jonnysvensson@hotmail.com

Inger Gustafsson
Revisor
0705-397492
Gustafsson.inger@gmail.com

Lars-Erik Johansson
Revisor
0702-004011
larswed@hotmail.com